I karantene på Grorud – 1 – online lokalhistorie


For tiden er verden veldig annerledes, og dette påvirker naturligvis også oss her i Sommer i Groruddalen. Enkelte aktiviteter er vanskelige å gå gjennomført. Andre steder kan man komme, men man må huske å melde seg på dagevis i forveien for i det hele tatt ha mulighet til å delta. Og når vi er ute i aktivitet, må vi huske at avstand er viktig, og at folkemengder skal unngås. Det gjør at Sommer i Groruddalen må tenke litt annerledes enn tidligere år.

Undertegnede er f.eks i karantene grunnet en medisinsk reise til utlandet. Det innebærer at det derfor har blitt litt lite aktivitetstesting ute i dalen. Jeg tenkte derfor jeg skulle teste ut en helt annen type aktivitet enn hva vi vanligvis skriver om – karanteneaktiviteter! I denne artikkelen er det online lokalhistorie som er temaet.

Først – hva er karantene?
I Karanene skal du, i følge fhi.no :

  • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
  • Du skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Du skal ikke ta offentlig transport.
  • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
  • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
  • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
  • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig

kilde: fhi.no

Karantene innebærer altså noen restriksjoner, men er egentlig ganske åpent. Isolasjon, som er kravet når symptomer på Covid-19 er påvist, er naturligvis mye strengere, men karakterene er bare en føre-var situasjon, der man ikke er syke, men kan ha vært i situasjoner hvor du kanskje kan bli det.

Karanteneaktiviteter.

Karanteneaktiviteter kan altså være både inne (hos deg sev) og ute – så fremt du holder god avstand fra andre mennesker som ikke tilhører din egen husstand. I denne artikkelen har jeg testet ut virtuelle utstillinger og lokalhistorie. Altså en innendørsaktivitet som utføres på internett.

Linderud gård

Linderud gård er et herskapsbygg på Linderud. Linderud Gårds historie strekker seg tilbake til 1671. I generasjoner var gården eid av familien Mathiesen, og statsråd Christian Pierre Mathiesen var siste eneeier av gården. Gården har en hage på 46 dekar som omkranser hovedbygningen på alle sider, er Østlandets mest særpregede 1700-tallshage med trekk fra renessansestil. Nettutstillingen forteller om Gårdens historie, dens husmannsplasser, om Statsråd Mathiesens drift på gården, og om moderne historie fra Storgård til Museum.

Oppdag Groruddalen.

Oppdag groruddalen er en nettside (og bok) som tar for seg historiske steder i Groruddalen, og forteller kort om disse. Vi har brukt Oppdag Groruddalen som kilde i fler av våre artikler, f.eks i ArkitekTUR serien. Nettsiden er utformet som et kart. når man zommer inn på kartet, får man opp forskjellige historiske steder man kan lese om. Siden jeg var i karantene på Grorud, benyttet jeg muligheten til å lese litt om historie i mitt nærmeste nærmiljø. Oppdag Groruddalen kunne fortelle meg at mitt drømmehus, Bekkensten Våningshus, trolig er plan de eldste husene på Grorud, at Grorud en gang hadde en stor tekstilindustri, og om historien til huset Austrått, som ligner mer på en borg fra renessansen enn en enebolig.

Krigshistorie

På nettsiden festningsverk.no, kan man lese, og se bilder, av krigshistorie på Grorud. Under krigen hadde tyskerne en stor leir her, som ble kaldt lager Nyland. Dette var et leiranlegg på rundt 50 bygninger, som lå omtrent der Tine ligger nå. (Vær oppmerksom på at bildene er av tyske soldater, innenfor leiren.)

Du kan også finne krigshistorie på Oppdag groruddalen

Jeg håper disse lokalhistoriske sidene kan være med å gjøre din karantene – eller isolasjon – bedre.


Om Kristine Kvig

Kristine Kvig er innflytta Groruddøling, og Sommer i Groruddalens redaktør. Hun har ansvaret for oppdatering av kalender, nettside og sosiale medier, og er i tillegg også aktivitetstester for Sommerigroruddalen.no. Med seg som testere har hun familien sin, Jørn Idar, Elizabeth (10) og Maximilian (9 i juli). Kristine bruker av og til rullestol, og er den i Sommer i Groruddalen som tester om aktivitetene egner seg når en bruker rullestol. Familien har i tillegg hunden Luna, som er med på aktiviteter der hunder er tillatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *