ArkitekTUR på Bjerke-Lunden-Linderud


Kategori: Gåtur, Historie, Arkitektur
Passer for: Historieglade Barn, ungdom og voksne, sykkel, Rullestol, hund
Bydel; Bjerke
Pris; Gratis
Lengde: ca 2km

OBS! Fler av bygningene på denne turen er i dag private boliger og private områder. Respekter privatlives fred. Gå ikke inn på privat område, og vær ikke til forstyrrelse.

Vi starter turen ved Martinsenbutikken som ligger i Økernveien 183, rett ved Skogvollveien, Nedenfor Bjerke travbane og Bjerke Dyrehospital. Turen følger Økernveien derfra til slutten, ned en avstikker på Øvre Lunden, så opp på gangveien langs Trondheimsveien før den avslutter på Linderud Gård.

 

1. Martinsen-Butikken
Fra Oppdag Groruddalen:
Christoffer Martinsen åpnet i nytt forretningsbygg i Økernveien 183, i 1939. Eieren av bygningen var Selma Ellefsen, som sto bak byggingen av en rekke bolighus i området.

I denne bygningen var det to forretninger og tre leiligheter. Christoffer Martinsen hadde med broren Erling som ekspeditør, og fra 1944–45 ble han kompanjong og medinnehaver. Christoffer Martinsen jobbet i butikken fram til han var 82 år. I 1952 kjøpte de huset fra Selma Ellefsen.

Senere byttet butikken navn til  Chr. Martinsen Farge og Jernvare A/S. Butikken startet med et stort vareutvalg innen fargehandel, kjøkkenutstyr og isenkram. Driften ble avviklet og bygget er i dag et bolighus.

 

 

2. Betania
Betania har adresse i Økernveien, men er likevel ned på en avstikkervei, Økernliveien.
Fra Oppdag Goruddalen:
Bedehuset ble bygget av Linderud og omegn indremisjonsforening i 1931 og innviet av sogneprest F. O. Thomassen. Her var det stor aktivitet med søndagsskole og møter for sangforening, kvinneforening og ungdomsforening. I dag eies lokalene av ”Betanias” Indremisjonsforening, og lokalene leies ut til flere foreninger.

 

 

3. Bråten
Fra Oppdag Groruddalen: 
Eiendommen går under flere navn; Fiske-Ingers hus, Lille Økernbråten eller bare Bråten. I matrikkelen fra 1869 står eiendommen oppført som Bråten. Den er registrert som byggetomt og har en størrelse på to mål. Trolig er den nylig blitt skilt ut, og det er sannsynlig at dette var en husmannsplass før denne tid. Navnet Fiske-Ingers hus henspiller på Inger Gundersen som bodde her. Inger var født i 1864 og var gift med Ole Gundersen som jobbet som stenhugger. I 1900 hadde de fem barn. Inger kjørte rundt med hest og kjærre og solgte fisk. Hun hadde også en kiosk i krysset Fagerliveien/Trondheimsveien.

Huset ble pusset opp i 1997, og mye av eksteriøret er av nyere dato. Ut fra formen på bygningen framgår det at dette er et gammelt hus. Byggeåret er anslått til å være 1825. Huset er en god representant for hvordan en typisk husmannsstue kunne fremstå. Pipa er plassert midt i bygningen, dermed legges det tilrette for at flere rom kan ha et ildsted. En lav andreetasje ga soveplasser.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.

 

 

 

4. Elva Byggelag.
Vi fortsetter langs Økernveien, over Refstadveien. På høyre side av veien får vi Elva Byggelag. Elva Byggelag er rekkehusbebyggelse fra slutten av 50-tallet. Husene er velholdte og området er pent opparbeidet.

Fra Oppdag Groruddalen
Rett nord for Refstadveien ligger et lite område med rekkehus. Syv av husene er bygget av Selvaag bygg på veiene av Elva byggelag.

Elva byggelag hadde sin opprinnelse i Akerselvens mekaniske verksted, og boligene var beregnet på ansatte i bedriften. Det var ikke uvanlig at det ble opprettet boligbyggelag i både private bedrifter og offentlige virksomheter. De ytterligere seks firemannsboligene ble bygget av byggmester Nils S. Stiansen i 1959, og var tegnet av arkitekt Fredrik G. Loran.

 

 

 

6. Borrebekk Gård
Videre opp Økernveien kommer vi til Borrebekk, og tidligere Borrebekk Gård. Våningshuset er godt bevart, og området er nydelig opparbeidet.

Fra Oppdag Groruddalen: 
Borrebekk var opprinnelig en husmannsplass under Økern gård.

Ole Martin Borrebekken eide gården i en lang periode på 1800-tallet. Han var kjent for å være en driftig mann. I tillegg til å drive Borrebekk gård, forpaktet han flere granittbrudd av Linderud. På det meste hadde han nærmere 100 leiekjørere i sin tjeneste. Etter at Mogens Mathisen, eieren av Linderud gård, døde i 1875, bestyrte Borrebekken Linderud gård.

I dag er den kun våningshuset som står igjen. Arno Berg skriver i 1955 om våningshuset «inngangen har dobbelt dør med en fylling i hver og bekrones av en klasssisk frontong båret av knekter i sveitserstil». På bildene fra 1960-tallet er disse detaljene synlige. Låven brant i 1952 og stabburet ble revet i 1959. Eiendommen står på Byantikvarens gule liste.

 

 

7. Lunden Kuskebolig.
Dette bygget er en snedig liten bolig, i en form som et stabbur. Dette bygget er også velholdt med vakre omgivelser.

Fra Oppdag Grorudalen:
Lunden gård ble fradelt Linderud gård i 1859, men gårdene ble allikevel drevet sammen. Statsråd Pierre Mathisen bodde her i tiden 1893–1913, før han overtok Linderud gård.

Lunden gård lå der hvor Lunden kloster ligger i dag, og ingen av de gamle bygningene fra selve gårdstunet er bevart. Denne bygningen var imidlertid knyttet til Lunden gård. Her bodde kusken og hans hustru, samt gartneren som arbeidet på Linderud gård. På denne tiden gikk det en allé fra kuskeboligen og ned til Lunden gård.

 

 

8. Lunden Gård / Lunden Kloster
Fra Oppdag Groruddalen:
 Lunden gård ble fradelt Linderud gård i 1859, men gårdene ble allikevel drevet sammen. I 1939 ble tunet med ca. 41 mål tomt solgt til Marie Knudtzon. Hun hadde i mange år ønsket å opprette et kloster.

I 1959 ble gården innviet som nonnekloster for dominikanerinner, og i 1963 ble de gamle gårdsbygningene revet for å gi plass til et nytt anlegg. De nye bygningene, som er tegnet av arkitekt Sven Bjerke, ble oppført i 1961–63.

På Lunden Kloster bor i dag 10 søstre, fra fem forskjellige land, og med et aldersspenn på over 60 år. Søstrene på Lunden tilhører Dominikanerordenen – en orden med et kall om å forkynne Jesus Kristus over hele verden for sjelens frelse. Mange Dominikanerordner gjør dette ved å aktivt delta i samfunnet – de er lærere, sykepleiere, forskere osv. Søstrene på Lunden derimot lever et mer  kontemplativ liv, og er kalt til å arbeide for verdens frelse i et tilbaketrukket liv. I bønn og lovprisning, i bot og forsakelse og i forsøk på å leve sammen i et forsonet fellesskap, deltar søstrene ved Lunden kloster på sin måte i Ordenens og Kirkens sendelse. Noen av søstrene skriver, mens andre jobber med å produsere produkter klosteret selger, hovedsakelig med råvarer fra Klosterets egen hage. Se her for produkter.

Kapellet på Lunden Kloster er det første bygget en kommer til når man ankommer området. Kapellet er åpent for alle som ønsker en stille stund, eller å delta på tidebønner eller messer. Se her for tidebønntider, og her for messetider. Vær oppmerksom på at om du ikke er Katolikk, kan du ikke motta kommunion. De som ønsker det, kan i stedet motta en spesiell velsignelse av presten når de følger kommunionskøen og legger høyre hånd mot venstre skulder.

Lunden Kloster har eget nettsted, og egen Facebookside. Her finner du mer informasjon om klosteret, om Katolsk tro og om Dominikanerordnen.

 

 

9. Linderud Gård

Jeg vil påstå at det ikke fins noe like majestetisk i Groruddalen som Linderud Gård, der den ligger med en lang allé opp mot det enorme hovedbygget, omringet at et nydelig parkanlegg. Linderud Gård driftes i dag som Museum av Museene i Akershus. Om sommeren har Linderud Gård ukentlige omvisninger, konserter og andre arrangementer. Til Halloween har de egen Halloweenfest for barn. i vår kalender har vi flere arrangementer fra Linderud Gård.

Linderud Gård har egen nettside, og egen Facebookside. Her finner du arrangementer, informasjon om priser og annen informasjon du skulle trenge.

Fra oppdag Groruddalen:
Linderud gård kan føres tilbake til middelalderen. Gårdens storhetstid startet i 1697 da Mogens Lauritssøn overtok gården. Han kjøpte opp flere gårder i Groruddalen og på Romerike, og det var hans sønn Erich Mogenssøn som skapte storgården Linderud. Han bygget hovedbygningen og anla hageanlegget og trolig ble også lindealleen plantet i hans tid. Alleen blir omkring århundreskiftet omtalt som en snorrett hall av lindetrær, den prektigste, tetteste og mest velvoksne i landet.

Hovedbygningen er oppført i utmurt bindingsverk i to etasjer. Den er senere blitt om- og påbygget i 1809 og 1840, og ble panelt i forbindelse med ombyggingen i 1840. På slutten av 1700-tallet var Linderud blitt sentrum i et storgods som omfattet flere hundre tusen dekar skog, mange sager og ca. 350 gårder.

I følge hagelitteratur fra 1915 hadde Linderud ”det interessanteste og bedst vedlikeholdte gamle haveanlæg i Kristianias omeng.” I siste halvdel av 1700-tallet ble det arrangert en rekke selskaper, og i slike sammenhenger var hagen en viktig arena. Litteraturen forteller blant annet om en særlig glimrende hagefest med ”fantastisk illuminatoin” holdt av kanselliråd Erik Mogensen i 1788 for kronprins Fredrik og prinsene Carl og Fredrik av Hessen.

 

 

Vi avslutter vår tur på Linderud Gård. Rett ved Linderud Gård ligger Linderud Senter, hvor vi tok oss en is før vi dro hjem.

 

Dette er ruta vi gikk:

 

Ankomst Økernveien.
Buss 60 til Kroklia, gå derfra til Økernveien (ca 8 minutter)

Buss 31 til Bjerke, gå derfra til Økernveien (ca 15.minutter)


Om Kristine Kvig

Kristine Kvig er innflytta Groruddøling, og Sommer i Groruddalens redaktør. Hun har ansvaret for oppdatering av kalender, nettside og sosiale medier, og er i tillegg også aktivitetstester for Sommerigroruddalen.no. Med seg som testere har hun familien sin, Jørn Idar, Elizabeth (10) og Maximilian (9 i juli). Kristine bruker av og til rullestol, og er den i Sommer i Groruddalen som tester om aktivitetene egner seg når en bruker rullestol. Familien har i tillegg hunden Luna, som er med på aktiviteter der hunder er tillatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *