Linderud Nærmiljøhage


Aktivitet: Hagebesøk
Passer for: Undom/Voksne interessert i urbant landbruk
Bydel: Bjerke
Pris: Gratis

På Linderud Gård finner du flere aktiviteter – blant annet museum, konserter, flott renessansehage og klatrepark. Nå dannes det også en nærmiljøhage på gårdens område – med andelsgård, testbed, møteplass og slåtteng.

Linderud gård drives i dag av Museene i Akershus(MiA), og MiA og Bydel Bjerke har over en tid jobbet for å åpne gården og gjøre dets områder tilgjengelig for byens befolkning, og gjøre det til et attraktivt møtested for nærmiljøet. Området til høyre for Lindealléen har i en årrekke ligget uberørt, og det var derfor et ønske om å få til noe her. Tilstanden på jordet var suboptimal etter årevis uten drift. Men; med støtte fra flere instanser er jordet nå reparert klargjort for økologisk drift.

Nærmiljøhagen er åpen for alle, og det er et mål om at den skal bli en tilgjengelig møteplass for nærmiljøet.

Les om da vi var på omvisning i renessansehagen på Linderud gård her.

Jeg besøkte Linderud Nærmiljøhage og fikk omvisning av Nærmiljøhagens Prosjektkoordinator, Agnes Lyche Melvær. Det er hun som har bistått med all informasjon rundt hagen. Sommer i Groruddalen takker for turen.


Ungdommer i sommerjobb

Fem ungdommer, (Amina Hassa Mahamed, Hiley Saddul, Hassan Raza, Mikail Kashani og Abinnan Cheliyan) har i tre uker hatt sommerjobb for å bistå med klargjøringen av jordet. Jeg var heldig og fikk møte dem på deres siste dag i jobb, og fikk snakket med dem om hvordan det har vært å ha sommerjobb på en gård:

Hva har dere gjort i tiden dere har jobbet på jordet?
– Vi har lært mye om hvordan man dyrker planter, gjennom å ha hjulpet andelseierne på andelsgården å bygge bed og å plante. Vi har også hjulpet noen av testbeddene med dette.

Så dere har i hovedsak jobbet med andelseierne og bedriftene?
Nei, vi har også laget alle flisstiene på jordet, plantet blomster på slåttengen, og brukt mye tid på å luke ugress. Vi har også laget grunnlaget til møteplassen. I tillegg har vi lært å kjøre traktor! og lært mye om insekter.

Hvordan synes dere det har vært å ha en slik sommerjobb?
Det har vært gøy, men veldig tungt. Det er greit da – da holder man seg i form. Da trenger man ikke dra på treningssenter etter jobben.

Les om da vi besøkte Klatreparken på Linderud gård her.


De fire områdene i Nærmiljøhagen

Hagen består av fire områder – Andelsgård, Testbed, Møtepass og slåtteng. Mellom alle områdene har ungdommene laget flisstier slik at det skal være mulig å komme seg rundt. Kartene viser ca-område. Områdene glir litt mer over i hverandre enn disse kartene viser.

Flisstier til å vandre rundt i hagen.


1. Linderud Andelsgård


Linderud Andelsgård er en andelsgård med 60 private andelshavere stiftet tidlig i vår. Det er to typer andeler: Familieandel og enkeltandel. Andelsgården har 12 timer dugnadsplikt for andelshaverne, og har i tillegg eget styre og egen ansatt gartner. Andelsgården er i dag fullt opp, men det er mulig å sette seg på venteliste for plass på gården. Les mer om andelsgården her.

Ved et besøkt på jordet er det viktig å respektere at avlingene er private, og ikke forsyne seg av dem.2. Testbed


Dette området ingår frem til 2023 som testbed i det europeiske Edible City Network (EdiCitNet), som er koordinert av bymiljøetaten. Her skal det forskes på hvordan urbant landbruk kan fungere som en ressurs for byene – sosialt, miljømessig og økonomisk. Testbedene i nærmiljøhagen har fokuset entreprenørskap. Her har bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner søkt seg inn, og skal teste ut forskjellige konsepter, som har som kunnskapsutvikling, forskning, formidling, salg eller tilsvarende som formål. F.eks tester soppfirmaet Gruten ut om deres brukte grut kan fungere som jordfornying.

Ved et besøkt på jordet er det viktig å respektere at avlingene tilhører entreprenørene, og ikke forsyne seg av dem.


3. Slåtteng


På område nærmest Trondheimsveien jobbes det med å utvikle en slåtteng. MiA samarbeider med Naturhistorisk museum, Natur VGS og Jobben for å utvikle en eng med frø fra engplanter fra nærmiljøet.4. Møteplassen


Omtrent midt på jordet arbeides det med å danne en møteplass – for andelshavere, bedrifter, og for lokalmiljøet og andre besøkende. I fire uker vil ungdommer ha som sommerjobb å kartlegge hva nærmiljøet vil ha ut av møteplassen. Sammen med designbedrifter vil ungdommene bruke denne informasjonen til å utvikle en optimal møteplass. Her planlegges det å arrangere aktiviteter og workshops. Allerede nå har vi aktiviteter i kalenderen som skal skje her. Foreløpig er Møteplassen under oppføring, og ikke klar for å benyttes. Vi er spente på hvordan denne vil bli seende ut tilslutt.


Er du interessert i urbant landbruk, anbefaler vi å ta turen innom Linderud Nærmiljøhage. Kanskje treffer du noen du kan slå av en prat med om temaet?


Om Kristine Kvig

Kristine Kvig er innflytta Groruddøling, og Sommer i Groruddalens redaktør. Hun har ansvaret for oppdatering av kalender, nettside og sosiale medier, og er i tillegg også aktivitetstester for Sommerigroruddalen.no. Med seg som testere har hun familien sin, Jørn Idar, Elizabeth (10) og Maximilian (9 i juli). Kristine bruker av og til rullestol, og er den i Sommer i Groruddalen som tester om aktivitetene egner seg når en bruker rullestol. Familien har i tillegg hunden Luna, som er med på aktiviteter der hunder er tillatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *