Prestegårdshagen 1


Kategori: Historie, Ro, Park
Passer for:  Barn, ungdom og voksne, sykkel, Rullestol, hund
Bydel; Grorud
Pris; Gratis

Grorud Prestegårdshage, eller Grorud Nedre Hageanlegg som den også kalles, er en opparbeidet hage i tilknytning til Grorud Nedre Gård/Grorud Prestegård. Hagen er pent opparbeidet, velutviklet og absolutt nydelig å se på. Å ta seg en tur inn i Prestegårdshagen innbyr både til blomsterglede, avslapping og rolig vandring. Det er absolutt mulig å ta med seg en bok, sette seg på en benk i Prestegårdshagen, og bare nyte tilværelsen.

Prestegårdshagen er opparbeidet etter historiske nedtegninger av hvordan det så ut her tidligere.  Her er litt informasjon om dette fra Oppdaggroruddalen.no:

Høsten 2009 gjennomført Byantikvaren en hagearkeologisk undersøkelse i hagen til Nedre Grorud gård. I området nærmest hovedhuset ble det funnet flere spor som peker mot at det har ligget en 1700-talls formalhage her. Trolig ble denne anlagt av Neve Monsen som også bygget nytt hovedhus. Et kart fra 1797 støtter denne teorien.

På 1800-tallet gjorde nye hageidealer seg gjeldene. På Carl Oscar Rasmussens tid strakk hageanlegget seg helt ned til Alna. Fra denne fasen fant arkeologene et opphøyd granittfundament. Fundamentet tilhørte fontenen, som trolig ble flyttet etter siste krig da det ble bygget nytt våningshus. Fra tidlig 1900-tall ble det funnet et nett av grusganger på et lag av knust granitt og dekket med fem cm. slagg.

Restaureringen av hageanlegget har tatt utgangspunkt i hvordan hagen har sett ut rundt forrige århundreskifte. Noen av tiltakene er gjennomført på dokumentert grunnlag, mens andre tiltak har tatt utgangspunkt i hvordan slike hage vanligvis var utformet.

I hagen er det også to arkeologiske funnsted. Det ble her funnet en øks og diverse gjenstander fra Steinalder, bronsealder og fremover i tid. Her er informasjon ang utgravingene fra Oppdaggroruddalen:

Ved graving på Grorud gård har det tidligere blitt funnet flere arkeologiske gjenstander fra forskjellige tidsperioder. Fra steinalderen stammer sannsynligvis noen fragmenter av nøstvetøkser og et par små flintbiter. Fra senere perioder er det funnet en glassperle, en liten bronseplate og en jernpil.

Et sted på Nedre Grorud gård ble det funnet en prikkhugget avsatsøks av en mørk bergart. Øksen stammer sannsynligvis fra eldre bronsealder og er en steinversjon av lignende øks i bronse.

Eldre bronsealder i Norge regnes som perioden mellom ca 1700-1100 f.Kr. Jordbruk og husdyrhold var nå godt etablert, selv om jakt og fiske fremdeles sto sentralt i bronsealderhusholdningen. Bronse var enda et dyrt og sjeldent materiale så de fleste redskapene ble laget i stein og tre. Gravskikken i denne perioden bestod av større gravhauger og gravrøyser, gjerne med et kammer i midten.

Ankomst:
Prestegårdshagen ligger i Rasmusbakken. Ankomst hit kan skje via buss til Grønlund i Kalbakkveien, følge Kalbakkveien rundt 50m østover, så følge Rasmusbakken opp til Prestegårdshagen.

Buss til Grorud Skole I Grorudveien, ta Rasmusbakken ned til Prestegårdshagen.

Bane 4 eller 5 til Grorud T, følg Bergensveien sørover, over Trondheimsveien (her bytter veien navn til Grorudveien), ta inn til høyre på Rasmusbakken og gå ned til Prestegårdshagen


Om Kristine Kvig

Kristine Kvig er innflytta Groruddøling, og Sommer i Groruddalens redaktør. Hun har ansvaret for oppdatering av kalender, nettside og sosiale medier, og er i tillegg også aktivitetstester for Sommerigroruddalen.no. Med seg som testere har hun familien sin, Jørn Idar, Elizabeth (10) og Maximilian (9 i juli). Kristine bruker av og til rullestol, og er den i Sommer i Groruddalen som tester om aktivitetene egner seg når en bruker rullestol. Familien har i tillegg hunden Luna, som er med på aktiviteter der hunder er tillatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Prestegårdshagen