ArkitekTUR på Grorud 1


Kategori: Gåtur, Historie, Arkitektur

Passer for: Historieglade Barn, ungdom og voksne, sykkel, Rullestol, hund
Bydel; Grorud
Pris; Gratis
Lengde: ca 2,5 km

Denne artikkelen vil gi historisk informasjon om de forskjellige stoppestedene på turen. Ha denne med deg på telefonen, nettbrettet eller utskrevet når du går tur – så får du litt historiske data samtidig som du ser på Arkitekturen.

 

Denne turen starter ved Nordtvet Gård. Nordtvet er ikke nevnt i kilder fra middelalderen, men i jordebøkene fra 1570-årene er den oppført under Hovedøya kloster. Den var krongods fra 1610–82, og deretter i privat eie.

I 1936 var gården på 350 mål dyrket mark og noe skog, og ble kjøpt av Otto Møller. Møller hadde nesten 60 melkekyr, hest, hønseri og gartneri. Driftsbygningen fra 1936 var svært moderne for sin tid, og gården hadde melkemaskiner, automatisk vanning og kjølelager. En melkekjører brakte melk med hest og vogn til faste kunder. I slutten av 1930-årene leverte gården melk til kunder i området omkring Carl Berners plass, og på Kjelsås og Grefsen.

I 1947 ble store deler av gården ekspropriert til boligbygging og gårdsdriften avviklet. Drengestua ble revet i 1987, og på det stedet hvor den hadde stått ble det reist et stabbur i 1994. Stabburet fra ca. 1790 sto opprinnelig på Nedre Grorud gård (Grorud prestegård, under), og har et karakteristisk sekskantet klokketårn dekorert med seks linormer. Groruddalen Historielag holder i dag til i stabburet. Det drives fremdeles gartneri og hagesenter ved gården, og i driftsbygningen holder et ridesenter til. Gårdsanlegget er regulert til bevaring etter Plan- og bygningsloven.

Fra Nordtvet gård går turen videre, ut Gårdsveien, opp Nordtvetveien, til høyre ut på Kalbakkveien til en kommer til Kalbakken bru. Kalbakken bru ble bygd rundt 1790, og er en av Norges eldste bevarte steihvelvsbruer. Kalbakken bru var en del av den gamle Trondheimsveien. Den gamle Trondheimsveien fulgte Kalbakkveien, gikk over brua og deretter opp Rasmussbakken forbi Nedre Grorud gård. I 1770-årene ble veien forlenget fra Grorud til Bånkall og derfra til Lahaugmoen.

 

Det er nettopp opp Rasmusbakken denne turen fortsetter. På venstre side av veien kommer vi til Grorud Prestegård, eller det som også kalles Nedre Grorud Gård. Gården er ikke omtalt i skiftlige kilder før på 1600-tallet, men både beliggenheten og arkeologiske funn i nærheten viser at området har vært bebodd lenge før den tid. I en beskrivelse av de ”mæktigste gaarde i Aggers Herred” fra 1820, kan vi lese at Grorud har to eiere, god jord og fire vannfall i Alna. Det var vannføring nok til å drive et kvernbruk og fire sager med rett til å eksportere tømmer.

Kanselliråd Neve Monsen bodde på gården fra 1779. På kart fra 1797 går det fram at gården allerede da hadde hageanlegg. I 1825 solgt hans enke den til Haagen Mathisen på Linderud gård. En takst fra 1844 beskriver et tun med hovedbygning, sidebygning, bryggerhus, drengestue, rullebod, ladebygning, stall, fjøs, vognskur, vedskjul, fehus og stolpebod med matklokke (stabbur).

I dag er alle de gamle bygningene borte. Hovedbygningen fra tidlig 1800-tall brant i 1945. Sidebygningen, forpakterboligen og driftsbygningen ble revet på 1960-tallet, og stabburet fra 1790 ble flyttet til Nordtvet gård i 1994. Aker kommune overtok gården i 1924, og kallskapellanen i østre Aker menighet bodde her inntil tyskerne beslagla gården i 1943. Etter brannen i 1945 ble det oppført ny hovedbygning på den gamle grunnmuren, og gården har deretter fungert som bolig for sognepresten i Grorud menighet. Ved graving på Grorud gård har det tidligere blitt funnet flere arkeologiske gjenstander fra forskjellige tidsperioder. Fra steinalderen stammer sannsynligvis noen fragmenter av nøstvetøkser og et par små flintbiter. Fra senere perioder er det funnet en glassperle, en liten bronseplate og en jernpil. I dag er kanskje Grorud Prestegård mest kjent for sin nydelige opparbeidede Prestegårdshage.

 

Fra Grorud Prestegård fortsetter vi opp Rasmusbakken og tar til venstre ut på Grorudveien. Her får vi Kafé Steinbra og Steinhugger museet på venstre side. Disse to husene har siden tidlig på 1900-tallet fungert som Komunale boliger. I 1917 nedsatte formannskapet i Aker kommune et boligråd som blant annet skulle arbeide for å avhjelpe bolignøden. Boligrådet gikk inn for å stifte et ”Akers byggeselskap”. Et selskap under kommunal kontroll og ledelse vil ”fremby betydelige fordeler” heter det i kommunens beretninger. Kommunen skulle avgi grunn og opparbeide vei, vann og kloakk. Selskapet hadde en egen arkitekt, Ragnar Dahl, og i perioden 1920 til 1924 ble det oppført flere titalls hus. De to bygningene på Grorud ble oppført i 1924/1925 og er tegnet av nettopp Ragnar Dahl. Det ligger fire leiligheter i hver bygning. Grorud er ikke direkte nevnt i de kommunale beretningene som omhandler Aker byggeselskap, men ut fra arkitekt og perioden som boligene er oppført i, er det nærliggende å tro at disse ble planlagt og bygget av Aker byggeselskap. Boligene har fungert som kommunale boliger opp til for få år siden.  Idet gule huset i Grorudveien 3, ble Steinhuggermuseet åpnet i desember 2012. Steinhoggermuseet har åpent 27.august fra 12-16. I det røde huset i Grorudveien 5 ble Kafé Steinbra åpnet i august 2014. Hjemmesidene til Kafe stinbra finner du her. Her er det ideélt å ta en liten kaffepause i koselige omgivelser.

 

Vi fortsetter så opp Grorudveien, og tar til høyre inn på gangveien ved Trondheimsveien. Her finner vi med en gang til høyre Mediehuset Groruddalen, hjemhuset til bl.a Akers Avis Groruddalen. Egentlig heter boligen Villa Glitre. Villa Glitre er en vakker bygning fra 1911, med elementer fra både jugend og nybarokk. Søylene på verandaen og det lille vinduet i mønet er typiske kjennetegn for denne stilretningen. Vinduene er i jugendstil, med småruter i de øverste feltene. Det fortelles at huset ble bygget av kjøpemann Hansen som mente at Grorud trengte en luksusvilla. Huset blir ofte kalt for doktorboligen fordi doktor Michelsen var den som bodde lengst der. I 1949 kjøpte oljeselskapet Britsih Petroleum huset, og i 1967 ble det overtatt av kommunen. Akers avis kjøpte villaen i 1988, og med dette fikk en viktig institusjon plass i en av dalens godt bevarte villaer.

 

Følger vi gangveien rundt Villa Glitre, over gangbruen og ned til Professor Blauws vei, får vi Grorud skole på høyre hånd. Det er to historiske bygninger på Grorud skole. begge oppført i 1900.
I 1899 fikk Aker sitt eget bygningsvesen og det var kommunens egen arkitekt, Harald Bødtker, som tegnet og foresto oppførselen av den nye skolen på Grorud. Skolen stod ferdig i 1900. Den hadde åtte klasserom samt spesialrom for sløyd og skolekjøkken.  Selve skolebygningen på Grorud er fullstendig endret gjennom stadige påbygg og tilbygg. Allerede i 1913 kom den første utvidelsen, og i 1923 fikk skolen en etasje til. Dette bygget kalles Slottet, og huser i dag klasserom, Aktivitetsskolen og Bibliotek.

Det ble oppført egne boliger til lærerne i 1901, og disse ble utformet i sveitserstil, det vil si datidens foretrukne boligform for en urbanisert middelklasse ”på landtur”. Disse Sveirservillaene huser i dag Grorud Skoles Formgivningssaler, helsesøster og klasserom. Dette er de gule trehusene på Grorud Skoles område.

Utbyggingen av den nye delen av Grorud skole ble påbegynt utbygd i 1998. Dette bygget, som i dag huser Administrasjon, klasserom, skolekjøkken og gymsal, ble ferdigstilt i 2004.

Her er en liten kort video om Grorud skole.

Fra Grorud Skole havner vi på Grorud Kirke. I 1900 vedtok herredstyret i kommunen å bygge en kirke på Grorud. Eieren av Øvre Grorud hadde gitt kirketomt samtidig som kommunen gikk til innkjøp av 20 mål til kirkegård. Kirken er en korskirke tegnet av Harald Bødtker og oppført i grorudgranitt. Den stod ferdig i 1902. Altersølv og døpefat ble gitt av godseier Mathisen på Linderud. Planen over kirkegården ble utarbeidet av kommuneingeniøren og i 1904 ble kirkegården innviet.

 

Historisk informasjon i denne artikkelen er hentet fra Oppdag Groruddalen.

 

Ankomst:
Turen starter ved Nordtvet Gård. Ankomst hit skjer ved å ta T-bane 4 eller 5 til Kalbakken, gå under brua til Trondheimsveien, følge Nordvetveien nedover, over Kalbakkveien, og fortsette ned til en kan ta til høyre inn på Gårdsveien. Da vil Nordvet gård ligge på venstre side av veien. En kan også ta buss 33 til busstoppet Nordvetveien og følge samme vei (Nordvetveien inn på Gårdsveien). Alternativt kan en ta buss 25 eller 68 til Kalbakkstubben, ta inn på Kalbakkstubben, så til venstre inn på Christoffer Hellums vei, og følge den rett frem, til den går over til Gårdsveien. Nordvet Gård kommer da på høyre side av veien.


Om Kristine Kvig

Kristine Kvig er innflytta Groruddøling, og Sommer i Groruddalens redaktør. Hun har ansvaret for oppdatering av kalender, nettside og sosiale medier, og er i tillegg også aktivitetstester for Sommerigroruddalen.no. Med seg som testere har hun familien sin, Jørn Idar, Elizabeth (10) og Maximilian (9 i juli). Kristine bruker av og til rullestol, og er den i Sommer i Groruddalen som tester om aktivitetene egner seg når en bruker rullestol. Familien har i tillegg hunden Luna, som er med på aktiviteter der hunder er tillatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “ArkitekTUR på Grorud